سلام ! خوش آمدید . برای اشتراک گذاری عکسهایتان عضو سایت یا وارد شوید ...
نمایشگاه عکس گروهی قاب حیات / حیات وحش بخش شهمیرزاد
نمایشگاه عکس گروهی قاب حیات / حیات وحش بخش شهمیرزاد
شیر قلعه شهمیرزاد
شیر قلعه شهمیرزاد
کوچه باغ
کوچه باغ
بافت قدیمی – بالا شیخی
بافت قدیمی – بالا شیخی
چرخ ریسک
چرخ ریسک
پروانه
پروانه
حسینیه خسروی ها
حسینیه خسروی ها
گل گو تِرکون
گل گو تِرکون
میدان امام (فلکه نادری)
میدان امام (فلکه نادری)
داخل خانه های قدیمی شهمیرزاد و کرسی
داخل خانه های قدیمی شهمیرزاد و کرسی
شناسنامه بنای تاریخی امین الرعایا
شناسنامه بنای تاریخی امین الرعایا
حوضچه و گل شمعدانی
حوضچه و گل شمعدانی
منطقه ییلاقی کاهش شهمیرزاد
منطقه ییلاقی کاهش شهمیرزاد
تابستان۹۶ خیابان امام(ره)
تابستان۹۶ خیابان امام(ره)
تابستان شهمیرزاد
تابستان شهمیرزاد
پنجره قدیمی
پنجره قدیمی
گردو
گردو
میدان امام خمینی (ره)
میدان امام خمینی (ره)
خانه قدیمی
خانه قدیمی
هدهد
هدهد
1