گردو خوشه ای

گردو خوشه ای شهمیرزاد . مهمترین ویژگی گونه های گردوی شهمیرزاد به تایید پروفسور ژرمن فرانسوی، خوشه ای بودن آن است که با مشخصه درصد چربی بالا، چوب سخت و خوش نقش و رکورد وزن دانه گردو(25گرم)ذخیره گاه منحصر به فرد و احتمالا قدیمترین زیستگاه گردوی جهان است.