سلام ! خوش آمدید . برای اشتراک گذاری عکسهایتان عضو سایت یا وارد شوید ...

فصل بهار

« طبیعت شهمیرزاد فصل بهار فصل پاییز فصل تابستان فصل زمستان

بهار فیل کوه
بهار فیل کوه
شکوفه هلو
شکوفه هلو
دشت گوتارکن
دشت گوتارکن
بهار شهمیرزاد در اسالی
بهار شهمیرزاد در اسالی
شکوفه درخت به
شکوفه درخت به
گل های بهاری
گل های بهاری
گل بهاری شهمیرزاد
گل بهاری شهمیرزاد
گل شمعدانی
گل شمعدانی
گل نرگس
گل نرگس
بهار برفی ۹۶
بهار برفی ۹۶
بهار برفی ۹۶
بهار برفی ۹۶
فصل شکفتن
فصل شکفتن
زنبور عسل و گوتارکن
زنبور عسل و گوتارکن
کوچه یزدانی
کوچه یزدانی
گل کوهی
گل کوهی
خانه باغ شهمیرزاد
خانه باغ شهمیرزاد
آلوچه…
آلوچه…
2
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
قاصدک…
قاصدک…
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
گل گاو زبان…
گل گاو زبان…
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
کاهش
کاهش
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...