سلام ! خوش آمدید . برای اشتراک گذاری عکسهایتان عضو سایت یا وارد شوید ...

#محمود علائی

خانه قدیمی
خانه قدیمی
1
avatar
محمد رضا صبوری آخ یادش بخیر اون روزا ما با بزرگترها چه عالمی داشتیم
منطقه پَش لَت ، شهمیرزاد
منطقه پَش لَت ، شهمیرزاد
آلوچه…
آلوچه…
2
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
قاصدک…
قاصدک…
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
خانه ملک
خانه ملک
3
avatar
اسمال نادری ته سلیقه ی دور........
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
شامرزا ِ اُو …
شامرزا ِ اُو …
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
کوچه باغ شهمیرزاد
کوچه باغ شهمیرزاد
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...
گل گاو زبان…
گل گاو زبان…
1
avatar
m درود بر بهشت زمین ، شهمیــــــــــرزاد و همه ی مردمانش خواهش میکنم در حفظ سنت و زبان شهمیرز...